A referencia intézményi pályázat célja, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a korkívánatokkal és a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre. 

Referencia-intézményi feladatainkra készülve környezettudatos tervezéssel és fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítással  alakítjuk ki a szükséges személyi, tárgyi és eljárásrendi feltételeket.

Intézményi fejlesztési tervünkkel összhangban  vezetők és tanárok  vesznek részt  a szervezeti feltételrendszer kialakítását,  mintaértékű eljárások  adaptációját támogató, horizontális tanulás megszervezésére,  a referenciaintézményi kínálat szakszerű és eredményes megjelenítésére felkészítő,  valamint az új területek megismerését célzó tantestület egészét érintő továbbképzéseken. 

Tárgyi feltételeink bővítésével  intézményünk képessé válik horizontális tanulási alkalmak regionális, térségi, kistérségi szintű lebonyolítására.

Célunk, hogy felkészüljünk saját referencia értékű nevelési-oktatási gyakorlatunk, szakmai, módszertani ötleteink  elterjesztésére, és az eredményes hálózati együttműködésre.

 

Iskolánk főbb állomásai ebben a felkészülési folyamatban:

2010-ben: regisztráció

2011-ben: jó gyakorlataink feltöltése, sikeres előminősítés, majd a pályázat benyújtása

2012-ben: támogatott felkészülési folyamat (2012. 04.01-2012.10.31.)

  • továbbképzések, felkészítések
  • eszközbeszerzés:tárgyalóterem és tanári konferenciák megrendezésére alkalmas terem berendezése
  • eljárásrendek kidolgozása, intézményi dokumentumok módosítása
  • irányító és szakmai team-ek kialakítása

2013-ban: a minősítési folyamat lezárása, és a referencia intézményi feladatok ellátásának megkezdése, további jó gyakorlatok kimunkálása, és feltöltése a szolgáltatói kosárba (későbbi ’ iskolatáskába’).